Våra Tjänster

Gå vidare till  förklaringar under respektive flik.

Radon

Genom utplacering av loggers kan vi på ett par dygn lämna ett värde på förekomst av radon. read more

Energirådgivning

Ett möte med oss kan snabbt ge en beställare ett underlag för viktiga beslut inför bygget. read more

Lågenergihus

Detsamma gäller välisolerade hus där vi har goda förutsättningar att lämna råd och anvisningar. read more

Energideklarationer

Vi utför energideklarationen genom samarbetspartner. read more