Våra Tjänster

Gå vidare till  förklaringar under respektive flik.

KA-kontrollansvarig

KA enligt nuvarande och kommande regler i egen regi men också genom samarbetspartners. read more

Byggkontroll

Utökat kontrollarbete där ett antal kontrollbesök schemalagts under byggtiden. read more

Energibalansberäkning

Rätt utförd är en energibalansberäkning en bekräftelse på att huset är konstruerat så att man bygger enligt gällande krav och att köparen får det man betalar för. read more

Täthetsprovning

I moderna välisolerade hus får tätheten i konstruktionen allt större betydelse för att undvika förhöjd värmekostnad och skador på konstruktionerna. read more

Termografi

Med termografi upptäcker vi t.ex. luftläckage, dålig isolering, fukt m.m. read more

Fuktmätning

Vi utför fuktmätningar bl.a. för att säkerställa bland annat att tillräcklig uttorkning har skett innan konstruktionerna tillsluts. read more