Vår huvudsakliga inriktning är mindre byggnationer som enbostadshus m.m. men våra tjänster är också efterfrågade vad gäller andra typer av projekt.  Under de sista 5 årens verksamhet har vi med tilltagande förvåning iakttagit hur husköpare litar på att allt skall gå bra utan att förstå vikten av uppföljning och kontroll av hur arbetet utförs. Investeringar för ett antal sjusiffriga belopp genomförs ofta utan ens ett minimum av kontroll. Detta slutar med att ett inte försumbart antal projekt mer eller mindre misslyckas. Därför  erbjuder vi olika typer av kontroller under byggtiden för att öka säkerheten att projektet blir så bra som Ni förväntar Er.

Här följer en sammanfattning av vad vi erbjuder. För en utförligare beskrivning se under respektive flikar.