Termografi

Termografi är sätt att mäta temperaturer utan beröring. Det infraröda ljuset är inte synligt för ögat men termokameran registrerar och tolkar detta som temperaturer.

Med termografi upptäcks felaktigheter i isolering, köldbryggor, vattenskador, fukt m.m.  Att kombinera täthetsprovning med termografi ger stora möjligheter att upptäcka läckage som orsakar drag, mögel i konstruktonen, ökade uppvärmningskostnader m.m.

Kontakt 076-9468600

Comments are closed.