Täthetsprovning

Beställ  täthetsprovning av ditt hus vid nyproduktion. Vi samarbetar med husföretag – byggare som har kunskap och intresse att göra rätt och därför själva anlitar oss för kontroll. I övriga fall är det byggherren som får ta initiativet till att tätheten kontrolleras.

Ökad isolering i våra hus gör att tätheten i konstruktionen får allt större betydelse för energiförbrukningen. Ofta uppnår man inte de teoretiska beräkningarnas energiförbrukning och en av de vanligaste anledningarna till detta är att tätheten har försummats under byggtiden.

En otät konstruktion leder till högre energianvändning och ökad risk för fukt i konstruktionen samt försämrad komfort p.g.a. drag.

I den teoretiska energibalansberäkningen finns som en viktig parameter det läckage av luft som ligger till grund för beräkningen. Om detta värde inte uppnås så gäller inte beräkningen utan att den revideras med hänsyn till verkligt läckage. Läckaget har en avsevärd inverkan på husets energiberäkning.

Detta kan i värsta fall innebära att man inte uppnår kravet på energiförbrukning, termisk komfort och fuktkonvektion i Boverkets Byggregler. Kompetenta byggnadsnämnder skall kräva verifiering av dessa siffror som utförs genom täthetsprovning.

Alltför många av de provtryckningar som vi gör oannonserade i färdigställda byggnader uppvisar skrämmande dåliga konstruktioner eller dåligt utfört arbete.

Provningen utförs med utbildad personal som använder en fläktutrustning typ Blower door. Huset utsätts för en tryckskillnad på 50Pa.

Resultatet av provningen redovisas som ett läckage i form av liter per sekund och m2 omslutande area. Omslutande area är summan av den invändiga ytan av golv, väggar och tak.

De fåtal byggare och husleverantörer som ser seriöst på detta uppnår idag värden för vanliga villor på 0,4 – 0,6 l/s m2 och för passivhus 0,10 – 0,3 l/s m2. Hur resten ser ut idag talar vi inte om för att undvika att göra Er deprimerade.

Om man har anledning att misstänka att tillräcklig kunskap saknas skall provtryckningen utföras i det skede av byggnationen när diffusionsspärrarna inte dolts. Oftast efter det  att elektriker eller rörmokare gjort sina dragningar i väggarna men innan fuktspärren blir dold. Alla genomföringar i diuffusionspären skall vara gjorda,ventilationen färdigdragen m.m. Vid denna tidpunkt har man fortfarande möjligheter att rätta till felaktigheterna.

En källa till stora läckage är ofta montering av kaminer. Oftast medlevereras en tätning som sluter tätt mot plåtskorstenen. Denna tätning skall tejpas mot husets diffusionsspärr så att risken för läckage undanröjs.  Vid tätning mot murad skorsten eller skorsten typ isokern skall entreprenören kunna redogöra för hur tätning kommer att genomföras för att uppnå täthet mellan skorsten och husets diffusionsspärr.

Vi bedriver utbildning på plats för behövande.

Kontakt 076-9468600

Comments are closed.