Radon

I normalfallet skall den som är rädd om sin och familjens framtida hälsa utföra en radonmätning och bästa sättet är att kontakta ”miljö och hälsa” i kommunen för att få hjälp med detta.

Vi utför Radommätningar där det finns behov av snabba besked t.ex. i samband med försäljningar – husköp.

Vi placerar ut utrustning som på något dygn och kan lämna besked om radonförekomst.

I samband med t.ex husköp kan detta vara avgörande att förvissa sig om att radonförekomsten inte överstiger gällande gränsvärde.

Medvetenheten om radonets påverkan av framförallt förekomsten av  lungcancer ökar och gränsvärdena för radon har sänkts och kommer att sänkas ytterligare.

Tidigare gränsvärde för radon var 400 becerel som sänkts till nu gällande 200 becerel.

I samband med detta kommer det att krävas stora och omfattande åtgärder i  många av de befintliga husen i Sverige. Se till att inte Ert hus blir ett ombyggnadsprojekt inom en nära framtid.

Betongplattor – betonggolv skall radonförbättras genom att ett rörsystem läggs ut under betongen varigenom man vid radonförekomst kan åstadkomma ett undertryck under betongen för att förhindra radon att ta sig upp i huset. Alla genomföringar genom betongen skall har speciella tätningsringar och tomrör för t.ex. inkommande vatten, värmerör m.m. skall noggrant tätas.

Kommunernas kartor utvisande låg-medel-hög radonförekomst är inget att lita på då förhållanden förändras genom att olika typer av bergkross m.m. under byggtiden transporteras till arbetsplatsen.

Kontakt 076-9468600

Comments are closed.