Lågenergihus

Under min verksamma tid i branschen har vi gått från oisolerade betongplattor,  väggar med 7 cm isolering och tak med 10-20cm isolering till idag 30cm isolering under en betongplatta,  24-28cm isolering i väggarna och 40-60cm i taken.

Under alla dessa år har det ifrågasatts om det verkligen är ekonomiskt vid varje förbättring av utförandet.  Nu har vi kommit till en punkt då energiprisernas utveckling  kommer att medföra att kostnaden för dessa kommer att utgöra en allt större del av boendekostnaderna.

Den tid när energipriserna stiger i paritet med inflationen har vi bakom oss och skall man vara framsynt så skall man se till att ligga på en isoleringsnivå som ger andrum i tillräckligt många år framöver.

Detta hänger i viss mån ihop med val av uppvärmningssystem. Vad skall man satsa på? Vi vet idag att år 2020 kommer alla bostäder som byggs tvingas vara utförda som passivhus enligt EU:s målsättning.

Passivhus är ett hus som inte har behov av energi för uppvärmning.

Comments are closed.