Byggkontroll

Detaljer som har med vad man ser med ögat i ett nybyggt hus kan oftast lätt bytas ut i framtiden. Vad som är dolt i konstruktionen är däremot mycket kostsamt att åtgärda i efterskott.

En byggherre = beställare lägger ut ett antal sjusiffriga belopp för att få sitt drömprojekt byggt. Oftast utan någon kontroll av vad som döljs i konstruktionerna. Detta slutar med att ett inte försumbart antal projekt mer eller mindre misslyckas.

Det spelar i praktiken ingen roll vilket husföretag man anlitar om man får fel hantverkare som utför arbetet. Och kontroll saknas.

Vi erbjuder olika varianter av kontroller under byggtiden för att säkerställa slutresultatet.

Kom ihåg att en slutbesiktning bara tar ställning till det som ögat kan se vid besiktningstillfället och vad som är åtkomligt under besiktningen.

Kontakt 076-9468600

Comments are closed.